Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby Leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają w IV klasie wieku.

Udział siedlisk leśnych /Nadleśnictwo ogółem/

 • LMśw - 0,2%
 • LMw   - 0,1%
 • Ol        - 0,1%
 • LWYŻśw - 98,1%
 • LWYŻw - 0,8%
 • OlJWYŻ - 0,2%
 • LŁWYŻ - 0,5%

Udział gatunków lasotwórczych

 • So - 11%
 • Md - 7 %
 • Jd - 27%
 • Bk - 32%
 • Db - 10%
 • Gb - 5%
 • Jw, Js, Brz, Ol - 7%
 • inne - 1%

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 •   5   proc. – I klasa
 •  12  proc. – II klasa
 • 18   proc. – III klasa
 •  33  proc. – IV klasa
 • 13 proc. – V klasa
 • 19 proc. – VI klasa i starsze

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • Sosna –   308    m sześc./ha
 • Modrzew       –  271     m sześc./ha
 • Jodła    –    358  m sześc./ha
 • Buk      –   276   m sześc./ha
 • Dąb    –    297  m sześc./ha
 • Grab      –   216   m sześc./ha