Wydawca treści Wydawca treści

Plan Urządzenia Lasu

Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Kańczuga na okres obowiązywania 2014 - 2023r. został zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska z dnia 17 lipca 2014 r. Znak sprawy: DLP-I-611-43/29394/14/ŁP

Część opisowa planu urządzania lasu Nadleśnictwa Kańczuga udostępniana jest w siedzibie Nadleśnictwa pod adresem:
ul. Węgierska 32, 37-220 Kańczuga, pok. nr 7

Materiały do pobrania