Wydawca treści Wydawca treści

Plan Urządzenia Lasu

Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Kańczuga na okres obowiązywania 2014 - 2023r. został zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska z dnia 17 lipca 2014 r. Znak sprawy: DLP-I-611-43/29394/14/ŁP

Plan Urządzenia lasu zawiera aneks obejmujący zakres, o którym mowa w art.28 ust. 10 w związku z ust. 11 pkt 3a ustawy o ochronie przyrody, dla części obszarów Natura 2000 znajdujących się na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Kańczuga:
PLH180012 Ostoja Przemyska
PLH180025 Nad Husowem
PLH180001 Pogórze Przemyskie
Część opisowa planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Kańczuga udostępniana jest w siedzibie Nadleśnictwa pod adresem:
ul. Węgierska 32, 37-220 Kańczuga, pok. nr 7

Materiały do pobrania