Wydawca treści Wydawca treści

Plan Urządzenia Lasu

Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Kańczuga na okres obowiązywania 2014 - 2023r. został zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska z dnia 17 lipca 2014 r.

Część opisowa planu urządzania lasu Nadleśnictwa Kańczuga udostępniana jest w siedzibie Nadleśnictwa pod adresem:
ul. Węgierska 32, 37-220 Kańczuga, pok. nr 7