Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:

 • biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne);
 • abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury);
 • antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu).

Stan sanitarny i zdrowotny lasów Nadleśnictwa Kańczuga jest dobry. Ze względu na bogaty skład gatunkowy i różnowiekowość większości drzewostanów lasy są odporne, a ochrona lasu sprowadza się do zabiegów profilaktycznych.

 

Szkody od czynników abiotycznych.

Z czynników abiotycznych cyklicznie występują szkody od okiści i wiatru. W ostatnim okresie największy rozmiar szkód miał miejsce w 1999r. (uprzątnięto około 20 tyś. m3 śniegołomów), a mniejsze szkody powodowane przez te czynniki występują niemal corocznie (2001r. - około 1600m3. 2002r. - około 900m3). Mniejsze zagrożenie dla lasów stanowią występujące incydentalnie, zakłócenia stosunków wodnych powodowane przez wahania poziomu wód gruntowych.  


Szkody powodowane przez zwierzynę w uprawach leśnych stwierdzono na powierzchni 230 ha, z czego uszkodzenia powyżej 20% na 17 ha.

Stosowane zabiegi:

 • zabezpieczanie chemiczne upraw – 150 ha/rok
 • grodzenie upraw – 3 ha/rok

 

Szkody powodowane przez choroby grzybowe są mało istotne i nie wymagają specjalnych działań w zakresie ochrony przed nimi.

Stosowane zabiegi:

 • profilaktyka przed grzybami zgorzelowymi w szkółce

Szkody powodowane przez owady nie mają większego znaczenia ze względu na wysoką odporność biologiczną drzewostanów.

Stosowane zabiegi:

 • jesienne poszukiwania szkodników sosny
 • wykładanie pułapek feromonowych na drwalnika paskowanego i brudnicę mniszkę
 • badanie zapędraczenia gleby,

 

Działania w zakresie utrzymania dobrego stanu zdrowotnego lasu:

 • wywieszanie budek lęgowych
 • grodzenie mrowisk
 • pozostawianie bagienek, oczek wodnych i remiz śródpolnych