Położenie

Nadleśnictwo Kańczuga gospodaruje na powierzchni blisko 12 000 ha lasów w 10 leśnictwach położonych na terenie powiatów: Łańcut, Przeworsk, Przemyśl, Jarosław i Rzeszów.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach, podlegającą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Projekty i fundusze

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich