Wydawca treści Wydawca treści

NFOŚiGW


Nadleśnictwo Kańczuga korzysta z następujących projektów unijnych.

Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych
 
Projekty małej retencji w lasach były realizowane z powodzeniem od połowy lat 90. W roku 2006 pojawił się pomysł skoncentrowania tego typu działań i opracowania jednego wniosku do Funduszu Spójności. Tematem projektu jest „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych". Projekt ten ma szansę stać się pierwszym w Europie, realizowanym na tak wielką skalę, przedsięwzięciem związanym z małą retencją w lasach.
 
Celem projektu jest likwidacja w lasach nizinnych skutków pogorszenia naturalnych stosunków wodnych, które spowodowały lub powodują zmiany w reżimie hydrologicznym całej zlewni. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podjęcie działań zwiększających potencjalne zdolności retencyjne lasów.
 
Projekt obejmuje:
  • Renaturyzację obszarów wodno-błotnych,
  • Odbudowę systemów nawadniających oraz przebudowę systemów melioracji odwadniających,
  • Budowę oraz odbudowę obiektów retencjonowania wody.
   
W grudniu 2009 r. został złożony Wniosek o dofinansowanie tego projektu, następni 9 czerwca 2010 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w obecności ministra Adama Ździebło została podpisana przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dr Mariana Pigana Umowa.  Opiewa ona na łączny koszt 195 200 000, 00 zł z czego 136 000 000,00 zł zostanie zrefundowane ze środków Funduszu Spójności.
 
Projekt jest realizowany na terenie 178 nadleśnictw w ramach ok. 400 gmin i obejmuje budowę ponad 3300 obiektów, które łącznie retencjonują 31 mln m3.
 
 
 
Publiczne środki zewnętrzne

DOTACJE ZEWNĘTRZNE - ROK 2006

1. Edukacja i ochrona przyrody - 6000 zł

2. Sporządzanie planów zalesień w ramach PROW - 9300 zł

DOTACJE ZEWNĘTRZNE - ROK 2007

1. Edukacja i ochrona przyrody - 5000 zł

2. Sporządzanie planów zalesień w ramach PROW - 11300 zł

DOTACJE ZEWNĘTRZNE - ROK 2008

1. Edukacja i ochrona przyrody - 1000 zł

2. Sporządzanie planów zalesień w ramach PROW - 10800 zł

3. Zalesienia gruntów porolnych - 24600 zł

DOTACJE ZEWNĘTRZNE - ROK 2009

1. Sporządzanie planów zalesień w ramach PROW - 7500 zł

2.  Zalesienia gruntów porolnych - 6000 zł

DOTACJE ZEWNĘTRZNE - ROK 2010

1. Sporządzanie planów zalesień w ramach PROW - 10000 zł

DOTACJE ZEWNĘTRZNE - ROK 2011

1. Sporządzanie planów zalesień w ramach PROW - 16000 zł