Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Kańczuga
Nadleśnictwo Kańczuga
16 640 25 60
16 640 25 81

ul. Węgierska 32

37-220 Kańczuga

Nadleśniczy
Juliusz Wójcik
16 640 25 60, wew. 121, tel. kom. 693 910 362
Zastępca nadleśniczego
Jerzy Kośmider
16 640 25 60, wew. 311, tel. kom. 693 910 363
Zastępca nadleśniczego
Tomasz Smędra
16 640 25 60, wew. 311, tel. kom. 570727464
Inżynier nadzoru
Stanislaw Kulpa
16 640 25 60, wew. 219, tel. kom. 693 910 361
Główny księgowy
Krystyna Litwinska
16 640 25 60, wew. 611, tel. kom. 665 360 074

Dział Gospodarki Leśnej

Dariusz Żurek
St. Specjalista SL ds. hodowli lasu, ochrony przyrody, edukacji leśnej
Tel.: 16 640 25 60, wew. 332, tel. kom. 533 910 928
Piotr Kowal
Specjalista SL ds. ochrony lasu, PPOŻ, BHP i administrator
Tel.: 16 640 25 60, wew. 331, tel. kom. 533 910 926
Dawid Kurpiel
St. Specjalista SL ds. użytkowania lasu i gospodarki drewnem
Tel.: 16 640 25 60, wew. 333, tel. kom. 533 910 925
Robert Papież
Specjalista SL ds. urządzania lasu, stanu posiadania i łowiectwa
Tel.: 16 640 25 60, wew. 334, tel. kom. 533 910 929
Bogusław Żaczek
St. Specjalista SL ds.lasów niepaństwowych
Tel.: 16 640 25 60, wew. 691, tel. kom. 533 910 921

Dział Finansowo-Księgowy

Starsza Księgowa
Anna Blok
Tel.: 16 640 25 60, wew. 612, tel. kom. 533 910 914
Starsza Księgowa
Jolanta Sołtysiak
Tel.: 16 640 25 60, wew. 614, tel. kom. 537 910 934
Starsza Księgowa
Zofia Leniar
Tel.: 16 640 25 60, wew. 614, tel. kom. 537 910 931
Starsza Księgowa
Grażyna Skórska
Tel.: 16 640 25 60, wew. 613, tel. kom. 537 910 938
Kasjer
Zofia Ruchel
Tel.: 16 640 25 60, wew. 600, tel. kom. 537 910 933

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Elżbieta Żurek
Sekretarz
Tel.: 16 640 25 60, wew. 671, tel. kom. 533 910 917
Stanisław Misiewicz
Specjalista ds. adm.
Tel.: 16 640 25 60, wew. 672, tel. kom. 533 910 916
Grzegorz Tompalski
Referent ds. adm.
Tel.: 16 640 25 60, wew. 672, tel. kom. 537 910 937
Aneta Cieślińska
Referent ds. adm.
Tel.: 16 640 25 60, wew. 100, tel. kom. 537 910 932
Bogusław Czapka
Robotnik obsługi
Tel.: 16 640 25 60

Posterunek Straży Leśnej

Wojciech Jamróz
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 16 640 25 60, wew. 221, tel. kom. 665 360 067
Dariusz Więckowicz
Strażnik Leśny
Tel.: 16 640 25 60

Starszy referent ds. pracowniczych

Joanna Piejko
Starszy referent ds. pracowniczych
Tel.: 16 640 25 60, wew. 131, tel. kom. 537 910 935