Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Kańczuga jest bardzo bogata. 

Teren Nadleśnictwa podzielony jest na 18 obwodów łowieckich wydzierżawionych o łącznej powierzchni 91,7 tys. ha w tym 16 tys. ha to grunty leśne. Obwody te dzierżawi 15 kół łowieckich zrzeszonych w PZŁ.

Charakterystyka zwierzostanu:

zwierzyna gruba

 • sarna – gatunek wiodący na terenie Nadleśnictwa, w roku 2013 wyniósł 1700 szt.  
 • jeleń – na terenie Nadleśnictwa jest gatunkiem migrującym. Pojawia się wiosną a jesienią odchodzi na południe w duże kompleksy leśne. Stan jelenia do roku 2013 wynosił około 60,
 • dzik – stan ilościowy dzika na terenie Nadleśnictwa jest stabilny i na przestrzeni ostatnich lat wynosi około 150 szt.

zwierzyna drobna: ważniejsze gatunki 

 • zając - 1371
 • bażant - 1553
 • kuropatwa- 1086
 • lis - 690
 • borsuk - 111
 • piżmak - 332
 • jarząbek - 52
 • tchórze - 59
 • Kuny - 211