Wydawca treści Wydawca treści

W  1945r. z Nadleśnictw Hadle Szklarskie   później   Kańczuga   i  Pruchnik w   wyniku reorganizacji przeprowadzonej w Lasach Państwowych dostosowującej podział administracyjno-leśny  do  podziału  administracyjnego  kraju, zostały połączone w jedno nadleśnictwo o nazwie Kańczuga, z obrębami  leśnymi:Kańczuga, Pruchnik i Tarnawka.

Na podstawie zarządzenia nr 52 DOZLP w Przemyślu z dnia 21.12.1972 r. powstało  z połączenia Nadleśnictw Pruchnik i Kańczuga Nadleśnictwo Kańczuga.

Obręby Kańczuga i Tarnawka zostały połączone w jeden obręb  (Kańczuga) w 1993 roku, na podstawie Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Kańczuga Nr1/93 z 20.04.1993r.