Lista aktualności Lista aktualności

Połozenie

Nadleśnictwo Kańczuga zarządza w imieniu Skarbu Państwa lasami państwowymi na powierzchni 11 984 ha położonymi na Pogórzu Rzeszowskim i Pogórzu Dynowskim, w zlewni Sanu, Wisłoka i Mleczki.

Większość lasów zaliczona jest do ochronnych, wśród których wyróżnia się lasy wodochronne, glebochronne, stanowiące strefy ochronne źródeł i ujęć wody, lasy o szczególnym znaczeniu dla obronności oraz drzewostany nasienne.

Charakterystyczną cechą lasów Nadleśnictwa jest wielość gatunków, które budują drzewostany. Występują tutaj m.in. : buk, jodła, sosna, dąb, grab, modrzew i brzoza. Przeważają drzewostany jodłowo – bukowe, bukowe, bukowo – jodłowe oraz sosnowe.