Lista aktualności Lista aktualności

Hodowla Lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Zadania z zakresu hodowli lasu na 10 lat:

 • odnowienia i zalesienia ogółem 835,04
 • poprawki i uzupełnienia 145
 • pielęgnowanie gleby 1301,25
 • czyszczenia wczesne 1459,33
 • czyszczenia późne 996,40 
 • trzebieże wczesne 1742,53
 • trzebieże późne 6500,45

 

Nasiennictwo i selekcja:

 

 • baza nasienna Nadleśnictwa Kańczuga
  • wyłączone drzewostany nasienne 27,8 ha /16,62 Bk i 10,98 Md/
  • gospodarcze drzewostany nasienne 151,96 ha /Jd - 71,88; Md - 17,07; Bk - 27,35; Db - 35,66/
  • drzewa doborowe 17 szt. /7 Dg i 10 Md/
 • uprawy pochodne 41,81 ha /Jd - 4,90; Md - 7,20; Bk - 29,71/

 

Produkcja szkółkarska:

 

 • Nadleśnictwo posiada szkółkę zespoloną składającą się z siedmiu kwater o łącznej powierzchni produkcyjnej 670 ar w leśnictwie Mokra. Ważniejsze gatunki sadzonek produkowanych w szkółce: Jd, Md, Db, Bk, Ol, Jw, Św.