Lista aktualności Lista aktualności

Edukacja

Nadleśnictwo Kańczuga gospodaruje na powierzchni blisko 12 000 ha lasów w 10 leśnictwach położonych na terenie powiatów: Łańcut, Przeworsk, Przemyśl, Jarosław i Rzeszów. Jak na warunki Podkarpacia te tereny cechuje wyjątkowo niska lesistość - około 16%. Zróżnicowana rzeźba terenu, wielogatunkowe drzewostany z przewagą buka i jodły są atrakcyjne dla amatorów grzybobrania, pieszych wędrówek i wycieczek rowerowych.

W naszych lasach występuje cała gama ciekawych roślin i zwierząt. Na szczególną uwagę zasługuje rezerwat „Husówka" utworzony w celu zachowania naturalnego stanowiska kłokoczki południowej wraz z cennym 150 letnim drzewostanem modrzewiowym.

            Dla zaprezentowania walorów przyrodniczych oraz efektów pracy leśników utworzone zostały leśne ścieżki dydaktyczne: „Koralowa" w Cierpiszu

i „Husówka" w Lipniku. Dopełnieniem bazy dydaktycznej jest „zielona klasa" przy siedzibie Nadleśnictwa

w Kańczudze.

 

  • Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna po rezerwacie „Husówka" (teren wsi Sietesz, 10 km od Kańczugi)

Utworzona w roku 1998 w celu ukazania naturalnego stanowiska kłokoczki południowej, cennego starodrzewu modrzewia oraz wielu gatunków roślin i zwierząt.

Na trasie ścieżki rozlokowano 6 punktów przystankowych z tablicami informacyjnymi zawierającymi opisy otaczających drzewostanów, tworzących je drzew, krzewów i roślin runa a ponadto skrótowe informacje o kilkudziesięciu gatunkach zwierząt, które można tam spotkać.

Długość ścieżki wynosi 1 km, orientacyjny czas zwiedzania około 1 godz.

 

  •   Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna „Koralowa" (teren wsi Cierpisz, ok. 10 km od Łańcuta)

Utworzona w roku 2001 - wspólne przedsięwzięcie Szkoły Podstawowej w Cierpiszu, Gminy Łańcut, Starostwa Powiatowego w Łańcucie, Nadleśnictwa Kańczuga i mieszkańców wsi Cierpisz.

Trasa ścieżki w kształcie pętli wiedzie przez najbardziej malownicze zakątki niewielkiego kompleksu leśnego. Wzdłuż trasy urządzono 10 przystanków z barwnymi tablicami, na których w przystępny sposób przedstawiono budowę lasu, rośliny i zwierzęta, działanie sił przyrody, pracę leśnika. Na początku (końcu) ścieżki zorganizowano miejsce na ognisko wyposażone w ławki, stoły i drewnianą wiatę.

Długość ścieżki 3,5 km, orientacyjny czas przejścia 2,5 godz.

  •   „Zielona klasa" przy siedzibie Nadleśnictwa Kańczuga

Obiekt przyrodniczo - dydaktyczny utworzony w latach 2004 - 2005 we współpracy Nadleśnictwa i Szkoły Podstawowej w Kańczudze.

W skład obiektu wchodzą: nasadzenia drzew i krzewów leśnych, ławeczki i tablice edukacyjne, ogródek skalny, oczko wodne, miejsce na ognisko - wszystko połączone ścieżkami spacerowymi.